Regulamin

Zasady współpracy GKS GieKSa Katowice S. A. z mediami

1.    Za współpracę z mediami odpowiada Dział Komunikacji GKS-u Katowice.
2.    Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania GKS-u Katowice oraz prośby o możliwość spotkań i wywiady z jego pracownikami należy kierować do Działu Komunikacji.
3.    Bieżących informacji o działalności GKS-u Katowice udziela rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych zdarzeń, GKS Katowice będzie publikował oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej lub organizował konferencje prasowe.
4.    Przedstawiciele mediów są zobowiązani do uszanowania prawa autoryzacji wypowiedzi rozmówców z GKS-u Katowice.
5.    GKS Katowice prowadzi bazę dziennikarzy, do których rozsyła informacje na temat najważniejszych aspektów funkcjonowania klubu.
6.    Przedstawiciele mediów zainteresowani obserwowaniem lub rejestrowaniem zajęć treningowych GKS-u Katowice zobowiązani są do wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Działu Komunikacji i uzyskania stosownej zgody.
7.    Praca mediów nie może zakłócać treningów drużyn GKS-u Katowice.
8.    Wejście dziennikarzy na teren użytkowany przez GKS Katowice może odbywać się tylko za wiedzą Działu Komunikacji.

Regulamin systemu akredytacyjnego na mecze hokejowego GKS-u Katowice

1. Dział Komunikacji GKS Katowice przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze.
2. Aby otrzymać akredytację stałą, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.
3. Wnioski o akredytacje jednorazowe muszą zostać złożone drogą mailową na adres akredytacje@gkskatowice.eu najpóźniej na dzień przed danym spotkaniem do godz. 12:00. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje drogą mailową.
4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na loży prasowej, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.
5. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odebrać w dniu meczu na obiekcie, najwcześniej na godzinę przed jego rozpoczęciem. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie legitymacji prasowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
7. Przyznawane są następujące rodzaje akredytacji:
a)    PRASA
b)    FOTO-TV
6.    Rozmowy z zawodnikami i trenerami można przeprowadzać po każdym meczu wyłącznie w wyznaczonej strefie mieszanej.
7.    W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu stadionu lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Partner Złoty
Partner Srebrny
Przyjaciel GieKSy
Partnerzy