Regulamin

1. Klub przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę, najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wejście na obiekt musi odbywać się w zgodzie z regulaminem imprezy.

4. Odbiór akredytacji odbywa się przy wejściu na parterze od strony ul. Olimpijskiej. Do dyspozycji mediów pozostają miejsca w sektorze prasowym. Fotoreporterom rekomendujemy wykonywanie zdjęć z poziomu trybuny od strony al. Korfantego lub z poziomu lodowiska. Zabronione jest jednak poruszanie się w tej strefie w momencie przechodzenia zawodników (przed meczem i w przerwach).

5. Po zakończeniu meczu można przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i trenerami wyłącznie w wyznaczonej strefie mieszanej mieszącej się przy strefie szatni.

6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszych zasad, regulaminu hali lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

Partner strategiczny
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
TAURON Hokej Liga