Regulamin

1. Klub przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę, w której organizowany jest mecz, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wejście na obiekt musi odbywać się w zgodzie z regulaminem imprezy.

4. Do dyspozycji mediów pozostają miejsca w sektorze prasowym.

5. Po zakończeniu meczu można przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i trenerami wyłącznie w wyznaczonej strefie mieszanej mieszącej się przy strefie szatni. W strefie zostaje zachowany obowiązek zakrywania ust i nosa. Między przedstawicielami mediów a zawodnikami i trenerami musi być bezwzględnie zachowany dystans minimum dwóch metrów. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się w hali, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner motoryzacyjny
Partner techniczny
Partnerzy