Regulamin na play off

Zasady pracy przedstawicieli mediów na meczach domowych hokejowego GKS-u Katowice w fazie play off.

1. Klub prowadzi proces akredytacyjny na całą fazę play off PHL w Internetowym Biurze Prasowym.  Wnioski o akredytacje muszą zostać złożone we wskazanych terminach. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. Wnioski o akredytacje jednorazowe na poszczególne mecze muszą zostać złożone drogą mailową na adres akredytacje@gkskatowice.eu najpóźniej na dzień przed danym spotkaniem do godz. 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje drogą mailową.

3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

4. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę, w której organizowany jest mecz, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wejście na obiekt musi odbywać się w zgodzie z regulaminem imprezy.

5. Na halę można dostać się wejściem od strony ul. Olimpijskiej. Do dyspozycji mediów pozostają miejsca w sektorze prasowym. Fotoreporterom rekomendujemy wykonywanie zdjęć z poziomu trybuny od strony Al. Korfantego. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do strefy wokół lodowiska.

6. Po zakończeniu meczu można przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i trenerami wyłącznie w wyznaczonej strefie mieszanej mieszącej się przy strefie szatni. W strefie zostaje zachowany obowiązek zakrywania ust i nosa. Między przedstawicielami mediów a zawodnikami i trenerami musi być bezwzględnie zachowany dystans minimum dwóch metrów. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się w hali, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner motoryzacyjny
Partner techniczny
Partnerzy