Regulamin i kontakt

Regulamin systemu akredytacyjnego oraz zasad współpracy KH GKS Katowice S.A z mediami

1. KH GKS Katowice S.A. przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze.
2. Aby otrzymać akredytację stałą, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice na Accredito.com. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.
3. Wnioski o akredytacje jednorazowe muszą zostać złożone drogą mailową na adres akredytacje@gkskatowice.eu najpóźniej na dzień przed danym spotkaniem do godz. 12:00. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje drogą mailową.
4. W szczególnych wypadkach Klub organizuje procesy akredytacyjne na poszczególne mecze w Internetowym Biurze Prasowym.
5. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na loży prasowej, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.
6. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odebrać w dniu meczu na obiekcie, najwcześniej na godzinę przed jego rozpoczęciem. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie legitymacji prasowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
7. Przyznawane są następujące rodzaje akredytacji:
a)    PRASA
b)    FOTO
c)    TV
8. Po każdym meczu KH GKS Katowice S.A. umożliwia przeprowadzenie rozmów z trenerami i zawodnikami w strefie mieszanej przy szatniach.
9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

II.    Zasady współpracy z mediami

1. Za współpracę KH GKS Katowice S.A. z mediami odpowiada Dział Komunikacji GKS GieKSa Katowice S.A.
2. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania KH GKS Katowice S.A. oraz prośby o możliwość spotkań i wywiady z pracownikami Klubu należy kierować do Działu Komunikacji.
3. Bieżących informacji o działalności KH GKS Katowice S.A. udziela rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych zdarzeń Klub będzie publikował oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej lub organizował konferencje prasowe.
4. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do uszanowania prawa autoryzacji wypowiedzi przedstawicieli KH GKS Katowice S.A.
5. GKS Katowice prowadzi bazę dziennikarzy w Internetowym Biurze Prasowy na stronie Accredito.com, do których rozsyła informacje na temat najważniejszych aspektów funkcjonowania klubu.
6. Przedstawiciele mediów zainteresowani obserwowaniem lub rejestrowaniem zajęć treningowych GKS-u Katowice zobowiązani są do wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Działu Komunikacji i uzyskania stosownej zgody.
7. Praca mediów nie może zakłócać treningów drużyn GKS-u Katowice.
8. Wejście dziennikarzy na teren użytkowany przez GKS Katowice może odbywać się tylko za wiedzą Działu Komunikacji.

Kontakt dla mediów
Rzecznik - Maurycy Sklorz
T: 725 256 391, E: maurycy.sklorz@gkskatowice.eu

Oficjalny partner Klubu
Sponsor Klubu
Przyjaciel GieKSy
Partnerzy