Zmiany organizacyjne w KH GKS Katowice S.A.

04.01.2019 14:30

Rada Nadzorcza Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A., z inicjatywy Miasta Katowice, dokonała zmian we władzach Spółki.

Decyzją Rady Nadzorczej odwołani ze swoich stanowisk zostali Prezes KH GKS Katowice S.A. Przemysław Plisz oraz Wiceprezes KH GKS Katowice S.A. Witold Hornik. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała swoich członków – Marcina Janickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Kingę Pajerską-Krasnowską do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Informujemy także, że wcześniej Zarządy KH GKS Katowice S.A. i GKS GieKSa Katowice S.A. podjęły uchwały o podjęciu czynności zmierzających do połączenia obu spółek. Przypomnijmy, że GKS GieKSa Katowice S.A. jest stuprocentowym akcjonariuszem KH GKS Katowice S.A. Reorganizacja Grupy Kapitałowej ma zapewnić koncentrację prowadzonej działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu sfery kosztowej. Połączenie spółek ma też pomóc w skróceniu i ujednoliceniu procesów decyzyjnych.

Podstawę połączenia spółek stanowić będą zgodne uchwały ich Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, a cała procedura ma zakończyć się w drugim kwartale tego roku. To oznacza, że do końca obecnego sezonu PHL za prowadzenie drużyny hokejowej odpowiedzialna będzie KH GKS Katowice S.A.

Oficjalny partner klubu
Tytularny sponsor klubu
Sponsor Klubu
Przyjaciel GieKSy
Partnerzy
Polska Hokej Liga